Qaadashada Ardayda

SHURUUDA DIIWAANGELINTA IYO QAADASHADA ARDAYGA
Xafiiska Diiwaangelinta iyo Qaadashada Ardayda isagoo ku shaqaynaya Raaligelinta mujtamaca isla markaaana ugu adeegaya si hufan waxa uu ka dalbanayaa ardayga Doonaya Jamacadda in laga helo shuruudahan:
1)Waa in uu sitaa Shahaado Dugsi Sare ama wax u dhigma
2)Waa in uu yahay Arday ku sifaysan Akhlaaq wanaagsan
3)Waa in uu Aqoon u leeyahay Luqada Carabiga
4)Waa in uu soo Qaataa Fayl iyo Sawiro Black and White ah